facebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpinteresttwitter
Newsletter

Rekrutacja jako element strategicznego HR – case study 

Optymalizacja procesu rekrutacji w praktyce.
Wyższe Piętro HR

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym HR nie może pozwolić sobie na rutynę i schematyczne podejście do rekrutacji. Musi być elastyczny, kreatywny i zorientowany na długoterminowe cele. W tym artykule zgłębimy temat rekrutacji jako elementu strategicznego HR-u i przedstawimy praktyczne wskazówki, jak budować skuteczne strategie rekrutacyjne, które przyciągną najbardziej wartościowych kandydatów i wpłyną na rozwój organizacji.  

Rola rekrutacji w budowaniu strategii biznesowej 

Rekrutacja stanowi niezaprzeczalnie strategiczny element w organizacjach, pełniący rolę punktu wyjścia do skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. Kluczowym celem rekrutacji jest – a przynajmniej powinno być – nie tyle zapełnienie wakatu, co, patrząc dalekosiężnie – wzmocnienie strategii biznesowej, poprzez uzupełnienie odpowiednich kompetencji, umiejętności i doświadczenia. Każda skuteczna strategia biznesowa opiera się bowiem na obecności zaangażowanych i kompetentnych ludzi. Jak podkreśla Jacek Smura, wiceprezes Wyższe Piętro HR: 

Rekrutacja to moment, w którym wszystko się zaczyna. Moment, w którym możemy wciągnąć wartościowego pracownika do naszej organizacji. Otworzyć się na pozytywną zmianę.  

W dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym, prawidłowe zarządzanie procesem rekrutacji nabiera jeszcze większego znaczenia. Staranne wybieranie odpowiednich kandydatów, którzy nie tylko spełniają wymagania, ale również wpasowują się w wartości i cele organizacji, stanowi kluczowy czynnik sukcesu. Jak podkreśla Piotr Szymczak, dyrektor ds. rozwoju i sprzedaży WPHR: 

Każdy proces rekrutacyjny powinien być skierowany na poszukiwanie odpowiednio zweryfikowanych, dopasowanych do zadań oraz fazy rozwoju organizacji pracowników, którzy wniosą wartość dodaną do firmy. Tym właśnie się w Wyższym Piętrze HR zajmujemy – łączeniem ludzi i dawaniem obustronnej wartości.  

A jak budowanie takiego procesu i weryfikowanie jego efektów wygląda w praktyce? 

Case study: Gaz System 

Gaz System – krajowy operator gazociągów – to firma przeprowadzająca rocznie około 250 rekrutacji na różne stanowiska, zarówno wykonawcze, jak i średniego szczebla zarządzania. Firma zdecydowała się podjąć współpracę z nami w lutym tego roku. Przegląd procesu rekrutacji miał poprawić ogólną efektywność i skuteczność w przyciąganiu odpowiednich talentów.  

Proces przeglądu rekrutacji Gaz System rozpoczął się od wyznaczenia celów i zrozumienia krajobrazu rekrutacyjnego w firmie. Pierwsze spotkania odbyły się z mniejszą grupą, omawialiśmy na nich strukturę zespołu, wyzwania i dokumentację dotyczącą procedury rekrutacji. Ważne były dla nas informacje o długości procesu i jego skali. Pierwszy – wydawałoby się dość żmudny – etap procesu jest tak naprawdę kluczowy. Bez zrozumienia stanu faktycznego i wykrycia ewentualnych „wąskich gardeł”, będziemy tkwić w miejscu. W kolejnych spotkaniach wziął już udział cały zespół rekrutacyjny, kierownicy i dyrektorzy, aby uwzględnić możliwie jak najwięcej perspektyw. Połączenie naszego zewnętrznego spojrzenia z wiedzą członków wewnętrznego zespołu tworzy synergiczne efekty, które prowadzą do bardziej skutecznych rekomendacji. Jakie wnioski można wyciągnąć z tej współpracy? 

1. Planowanie i ciągłe doskonalenie 

W kontekście strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi istotne jest patrzenie w przyszłość i rozważanie różnych scenariuszy podczas oceny procesów rekrutacyjnych. Chociaż dany proces może dziś działać bez zarzutu, HR nie może przymykać oczu na to, co wydarzy się w przyszłości. Planowanie pozwala przygotować się na różne możliwości oraz uniknąć zaskoczenia nieoczekiwanymi zmianami. 

2. Dostosowanie strategii rekrutacyjnych do kandydatów 

Jednym z najważniejszych aspektów, jaki należy brać pod uwagę przy projektowaniu procesu rekrutacji, są rosnące wymagania kandydatów. Na dzisiejszym konkurencyjnym rynku pracy, kandydaci oczekują szybkiego, transparentnego i responsywnego procesu. Informacja zwrotna to już podstawa, ponieważ brak transparentnego i efektywnego komunikatu może zniechęcić potencjalnych pracowników.  

Ważne jest również minimalizowanie procedur, w ich biurokratycznym wydaniu. Procesy muszą być przejrzyste i płynne. Oczywiście, jest to tym ważniejsze, z im większą firmą mamy do czynienia. Przy 200 czy 300 rekrutacjach rocznie zawiłe procesy będą skutecznie zniechęcać wszystkie zaangażowane strony.  

3. Przejrzysta komunikacja 

Kolejny – bardzo ważny – klucz do sukcesu to doskonała wręcz komunikacja wewnętrzna. Rozpoczęcie od szczerej rozmowy i przedstawienia celów stwarza atmosferę zaufania i współpracy. Promowanie kultury ciągłego uczenia się i doskonalenia to podwalina pod komunikację, w której pracownicy nie tylko słuchają, ale i są wysłuchani. Dotyczy to zarówno komunikacji na linii kandydat-firma na etapie rekrutacji, HR-klient, jak i późniejszej komunikacji wewnątrz organizacji.  

4. Analiza danych i indywidualne doświadczenia 

Aby z sukcesem zamknąć procesy rekrutacyjne, istotne jest oparcie się zarówno na twardych danych, takich jak analiza dokumentów i wskaźników, jak i wsłuchanie się w ludzki głos. Prowadzenie szczerych rozmów z osobami zaangażowanymi w proces to skarbnica wiedzy. Liczby, owszem, są ważne, ale nie zastąpią indywidualnych doświadczeń. Poprzez współpracę opartą na wzajemnym zaufaniu i otwartej komunikacji organizacje mogą osiągnąć bardziej efektywną i udaną strategię rekrutacji. 

Podsumowanie 

Optymalizacja procesu rekrutacji i dostrzeżenie jak strategiczną rolę on pełni, przyczynia się do efektywnego pozyskiwania i zatrudniania talentów, co z kolei przekłada się na konkurencyjność i sukces organizacji na dynamicznym rynku pracy.  

Jeśli chcesz zweryfikować proces rekrutacji w swojej organizacji, sprawdzić, czy nie pojawiają się gdzieś wąskie gardła – napisz do nas 

 
Artykuł powstał na kanwie rozmowy z Aleksandrą Szewczyk-Pundą i Marcinem Łukaszewiczem z Gaz System (całe nagranie dostępne jest na naszym profilu YouTube). Jeżeli Ty również dążysz do wzmocnienia strategicznej roli HR w firmie i chcesz, aby HR był partnerem biznesowym, harmonijnie współpracującym z zarządem, serdecznie zapraszamy na nasze kolejne webinary z cyklu Strategiczne Poniedziałki z HR.  

Polecane artykuły: