facebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpinteresttwitter
Newsletter

Jak poznać perspektywę zarządu, aby wejść w rolę strategiczną w organizacji? 

Praktyczne wskazówki, które musisz odkryć, aby być wysłuchanym.
Piotr Szymczak

Porozumienie na linii HR–zarząd jest kluczowe, jeśli mówimy o strategicznej roli HR w organizacji. Oczywiście, na tym polu może pojawiać się niepokój o bycie niezrozumiałym czy odrzucenie. Umiejętność odpowiedniego przekazywania rekomendacji i wniosków to nie wszystko – HR powinien przyjąć dla zarządu funkcję doradczą.  Aby wpływać na decyzje zarządu i móc wdrażać innowacyjne rozwiązania, potrzebne są nie tylko wiedza i doświadczenia, ale także znajomość biznesu. W tym artykule przedstawię porady, które pomogą poznać perspektywę zarządu, co w efekcie przełoży się na skuteczne porozumienie i osiąganie wspólnych dla całej organizacji celów.  

Zrozumieć biznes 

Zadaniem HR-u jest nie tylko codzienne prowadzenie rekrutacji i porządkowanie procedur, ale wsparcie i doradztwo w podejmowaniu strategicznych decyzji związanych z zarządzaniem. To właśnie HR dostarcza informacje dotyczące: 

 • rynków i obecnych trendów, 
 • zapotrzebowania na kluczowe w danym momencie talenty, 
 • innych potrzeb wynikających z rozwoju firmy, a więc planowania różnych kluczowych obszarów, które wpływają na rozwój w ujęciu długoterminowym (jak np. zarządzanie talentami, przygotowanie programu sukcesji czy rekomendacje przy wdrażaniu zmian). 

Dzięki ścisłej – i partnerskiej! – współpracy z zarządem, HR może być współtwórcą strategii biznesowej i wpływać na przewagę konkurencyjną. (Więcej na ten temat przeczytasz w artykule o tym, czym jest HR strategiczny).  

Jednak, aby przyjęcie roli doradczej było w ogóle możliwe, HR musi znać biznes – jego potrzeby, cele, język – od podszewki. Mówiąc inaczej, przedstawiając swoje propozycje zarządowi, musimy ściśle skoncentrować się na celach biznesowych organizacji. Przyglądnąć się innym obszarom, takim jak chociażby sprzedaż, marketing, finanse – po to, aby znaleźć sposoby, jak HR może je wesprzeć. Warto na początek zrozumieć, jakie są najważniejsze priorytety zarządu i w jaki sposób proponowane działania HR mogą przyczynić się do osiągnięcia tych celów.  

Pamiętajmy, że HR nigdy nie będzie efektywny, pracując w oderwaniu od pozostałych obszarów działalności organizacji. Tylko kompleksowe, holistyczne podejście i znajomość mechanizmów biznesowych pozwoli nam być dla zarządu prawdziwym partnerem.  

Pytania, które pomogą Ci lepiej zrozumieć perspektywę zarządu 

Poniżej prezentuję zestaw pytań, podzielonych na kategorie: „przeszłość”, „teraźniejszość” oraz „przyszłość”, zbudowane na podstawie metodyki Michaela D. Watkinsa. Pomogą Ci one lepiej zrozumieć Ci perspektywę biznesową i „wejść w buty” zarządu.  

Pytania o przeszłość:

1. Wyniki: 

 • Jakie wyniki osiągała organizacja w przeszłości? Jak do tej pory radziła sobie firma? Co myślą o tym pracownicy?  
 • Jak ustalane były cele? Czy były optymalne czy zbyt ambitne? 
 • Czy w organizacji były stosowane zewnętrzne i wewnętrzne pomiary i analizy wyników? 
 • Co się działo, gdy cele nie były osiągane? 

2. Przyczyny: 

 • Jeżeli wyniki były dobre, to dzięki czemu? 
 • Jaki był względny udział w osiąganiu tych wyników strategii organizacji, możliwości technicznych, kultury, polityki? 
 • Jeżeli wyniki były słabe, to dlaczego? Czy wynikało to ze złej organizacji firmy? A może z jej struktury, możliwości technicznych, prowadzonej polityki? 

3. Historia zmian: 

 • Jakie wysiłki podejmowano, aby zmienić organizację? Jaki był ich efekt? 
 • Kto odegrał istotną rolę w kształtowaniu organizacji? 

Pytania o teraźniejszość: 

1. Wizja i strategia

 • Jaka jest obecna wizja i strategia działania organizacji? 
 • Czy organizacja rzeczywiście realizuje założenia zdefiniowane w strategii? Jeżeli nie, to dlaczego? Jeśli tak, to czy ta strategia zaprowadzi firmę w pożądanym kierunku? 

2. Ludzie: 

 • Który pracownik ma potencjał, a który sobie nie radzi? 
 • Komu można ufać, komu ufać nie należy? 
 • Kto ma wpływy i dlaczego? 

3. Procesy: 

 • Które procesy są kluczowe? 
 • Czy ich sprawność, niezawodność, terminowość są wystarczająco dobre? Jeśli nie, to dlaczego? 

4. Niebezpieczeństwa: 

 • Jakie pułapki mogą na Ciebie czyhać? Co może zdezorganizować Twoje plany? 
 • Jakich politycznych i kulturowych błędów nie wolno Ci popełnić? 

5. Pierwsze zwycięstwa: 

 • W którym obszarze (ludzie, relacje, procesy czy produkty) możesz szybko osiągnąć sukcesy? 

Pytania dotyczące przyszłości: 

1. Wyzwania i szanse: 

 • W których obszarach organizacja będzie musiała się zmierzyć z poważnymi wyzwaniami w nadchodzącym roku? Co można zrobić, by się na to przygotować? 
 • Jakie są najbardziej obiecujące, niewykorzystane jeszcze możliwości? Co musiałoby się wydarzyć, żeby móc je wykorzystać? 

2. Bariery i zasoby: 

 • Jakie najpoważniejsze bariery przeszkadzają we wprowadzaniu zmian? Czy są to bariery natury technicznej czy kulturowej? 
 • Czy w organizacji dadzą się zauważyć jakieś elementy bliskie ideałowi lub czy znajdziesz jakieś doskonałe zasoby, które można wykorzystać? 
 • Jakie nowe zdolności należy rozwinąć lub nabyć? 

Kultura: 

 • Które elementy kultury organizacyjnej należy zachować? 
 • Które elementy kultury należy zmienić?

Jak znaleźć odpowiedzi na te pytania?

Zastanawiając się nad odpowiedziami, pomyśl o zagadnieniach natury technicznej, interpersonalnej, kulturowej i politycznej.  

Pytania związane z domeną techniczną mogą dotyczyć np. nieznanych rynków, technologii, procesów czy systemów. Te z kategorii zagadnień interpersonalnych mogą odnosić się np. do cech Twojego szefa, współpracowników oraz bezpośrednich podwładnych. Zagadnienia z domeny kulturowej, mogą dotyczyć norm, wartości i oczekiwań oraz zachowań, które z całą pewnością różnią się od tych znanych Ci z organizacji, w której pracowałeś/pracowałaś wcześniej itd. 

Zastanów się też nad tym, jak wygląda „organizacja cienia” – nieformalna konstrukcja w Twojej organizacji, czyli np. sojusze, mające ogromny wpływ na to, co tak naprawdę dzieje się w firmie.  

Znajdź wartość dodaną 

Podczas prezentacji inicjatyw HR i formułowania komunikacji, warto skupić się na konkretnej wartości dodanej dla firmy. Tu oczywiście wracamy do punktu pierwszego, czyli doskonałej znajomości biznesu i jego potrzeb, z której ta wartość dodana będzie wynikała. Zarząd będzie bardziej zainteresowany rozwiązaniem, które przyniesie wymierne korzyści w postaci: 

 • zwiększenia efektywności, które będzie można wykazać na liczbach,  
 • optymalizacji czasu pracy, np. zautomatyzowania pewnych zadań, 
 • sposobów na pozyskanie i utrzymanie kluczowych talentów, np. lepszego wykorzystania potencjału pracowników.  

Dobrze przygotowane uzasadnienie, koniecznie oparte na liczbach oraz przedstawienie korzyści w zwięzły sposób zwiększy szansę na akceptację proponowanych działań. 

Podsumowanie

Podsumowując, skuteczna komunikacja z zarządem firmy jest kluczowym elementem sukcesu nie tylko dla HR-u, ale i całej organizacji. Rozumienie celów biznesowych, dopasowanie komunikacji, wykorzystanie danych i dowodów, skupienie na wartości dodanej oraz bliska współpraca z zarządem to kluczowe czynniki, przekładające się na realne efekty.  

W Wyższym Piętrze HR doskonale rozumiemy złożoność strategicznej roli, jaką HR pełni w organizacjach. Obserwując rynek od lat, widzimy potrzeby profesjonalistów HR w tym zakresie. Dlatego właśnie powstał 8-miesięczny program „HR strategiczny. Praktycy dla praktyków, którego kolejna edycja odbędzie się już w październiku 2023 r. Jednym z modułów jest właśnie skuteczna współpraca z zarządem.  

Jeśli Ty również chcesz wzmocnić rolę HR w swojej organizacji i budować partnerską relację z zarządem – wejdź na zakładkę programu i wypełnij formularz znajdujący się na dole strony. Porozmawiajmy, czy ten program jest dla Ciebie! 

Polecane artykuły: