facebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpinteresttwitter
Newsletter

Budowanie organizacji odpornych na wypalenie - relacja z webinarium 

Wypalają się nie tylko ludzie, wypalają się też całe zespoły. Sprawdź czy Twoja organizacja jest odporna na wypalenie.
Piotr Szymczak

Wypalenie organizacji to zjawisko, które obserwujemy szczególnie w przeciągu ostatnich trzech lat. Dlaczego? Warto wiedzieć, że na wypalanie się ludzi, zespołów i organizacji, wpływ mają czynniki zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. I choć siła i odporność pochodzą najczęściej z wnętrza, o tyle sytuacje, jakich doświadczaliśmy od 2020 roku – pandemia i wychodzenie z jej skutków, zmiany na rynku pracy, wojna w Ukrainie itp. – potęgują niewątpliwie ogromną presję, jaka nałożona jest zarówno na firmy, jak i na poszczególnych pracowników. Obserwując sytuację, widzimy, w jak dużym spirincie żyjemy. Działania wielu firm zaczęły sprowadzać się do tego, jak dowieźć cele, co zmienić, ulepszyć, przyspieszyć, zoptymalizować… Powoli przestajemy mieć czas i przestrzeń na realizowanie wszystkich zadań. To ogromna, samonakręcająca się pułapka przyspieszenia. Na drugim końcu szali znajdują się czynniki wewnątrz organizacji, również mające ogromny wpływ o których więcej powiemy w tym artykule.

Niepokojące symptomy i efekt błędnego koła

Kiedy wypala się pracownik, mówimy o wypaleniu zawodowym, dotyczącym jednostki. Ale kiedy wypalenie zaczyna się odbijać na efektach zespołu i wynikach biznesowych, należy przyjrzeć się, czy nie mamy do czynienia z wypaleniem większej części zespołu lub całej organizacji. Jak podkreśla Jacek Smura:

Wypaleni pracownicy wypalają organizacje. A wypalone organizacje wypalają pracowników. Z badań przeprowadzonych we wrześniu 2022 roku, a opublikowanych w „Harvard Business Review” wynika, że aż 60% polskich organizacji ma objawy wypalenia. Jednocześnie zaledwie 13% zarządów podejmuje jakiekolwiek działania naprawcze czy w ogóle identyfikuje to jako realny problem.

I to właśnie z diagnozą objawów organizacje mają największy problem.
Kiedy managerowie zauważają pogorszenie wyników, dużo prościej jest zrzucić to na karb lenistwa, spadku zaangażowania czy demotywacji. Łatwo dokręcić śrubę, zadaniując i wymagając coraz więcej. To prosta droga do pogłębienia problemu, bo wypaleni ludzie – czujący, ze organizacja ich wprost „pożera” – częściej odchodzą. Zauważamy więc efekt błędnego koła:

 • Występuje nadmierne obłożenie pracą;
 • Pojawia się przeciążenie obowiązkami;
 • Występują pierwsze efekty wypalenia;
 • Zaczyna się zwiększać rotacja;
 • Pracownicy pozostający w organizacji w efekcie pracują coraz ciężej, gdyż brakuje rąk do pracy.

Tu sytuacja się zapętla. Jacek Smura podkreśla, że:

W trakcie prowadzenia projektów badawczych z zakresu badania odporności organizacji widzę ogromną korelację pomiędzy nadmiernym obciążeniem pracowników i pułapką przeciążenia oraz – w efekcie – zwiększoną rotacją, a dalszym wypaleniem tych osób, które w organizacji zostają i w pomniejszonym już składzie muszą udźwignąć coraz więcej zadań.

W tej sytuacji zwiększenie wymogów to działanie samobójcze z punktu widzenia kultury zarządczej, które nigdy nie przynosi dobrych skutków.
Kiedy dowożenie celów odbywa się kosztem przeciążenia pracą, nie pomogą też desperacko podejmowane próby naprawcze. Żadne działania z zakresu szeroko pojętego well-being, wprowadzanie benefitów takich jak zajęcia sportowe czy „owocowe czwartki” nie zaradzą na tkwiący głęboko problem i nie wyciągną zespołu z pułapki przyspieszenia.

Jak zauważa natomiast Malwina Puchalska-Kamińska, psycholog, wykładowca SWPS i specjalistka zajmująca się tematem wypalenia zawodowego:

Kultura organizacyjna jest tym, co wypala nas zdecydowanie częściej niż nasze osobiste problemy i braki, jak np. niska odporność na stres.

Co więc robić?

Przede wszystkim, należy dobrze zrozumieć realne powody tkwiące u podstaw tej sytuacji.
Pułapka przyspieszenia i wypalenie ujawnia się, a jednocześnie swój początek biorą, w tych pięciu kluczowych obszarach:

 1. Niski poziom umiejętności liderskich;
 2. Niedojrzałe standardy procesu zarządzania;
 3. Dysfunkcje w pracy zespołowej oraz wadliwa komunikacja wewnętrzna
 4. Hipokryzja kultury organizacyjnej, w której deklarowane wartości nie mają odzwierciedlenia w realnych sytuacjach
 5. Niedojrzałe funkcje HR, który nie jest partnerem dla zarządu.

Jak podkreśla Malwina Puchalska-Kamińska, z punktu widzenia pojedynczych pracowników, którzy doświadczają wypalenia zawodowego, co oczywiście również przekłada się na ryzyko wypalenia zespołu czy organizacji, dołożyć do tego należy następujące powody:

 • Poczucie niesprawiedliwego traktowania i brak poczucia sprawczości;
 • Niejasność funkcji, którą pracownik pełni lub granie rożnych ról, które wzajemnie sobie przeszkadzają;
 • Brak wsparcia lidera lub wsparcie nieadekwatne do potrzeb pracownika;
 • Niejasność komunikacyjna i poczucie chaosu oraz niepewnego jutra.

Po pandemii dołożyć do tego trzeba również wyzwania związane z pracą zdalność. Bo to właśnie relacja z liderem i zespołem była tym, co w wielu przypadkach chroniło lub przynajmniej pomagało ochronić naszą odporność. Na odległość jest to już zdecydowanie trudniejsze.

Case study

W ostatnich miesiącach Wyższe Piętro HR prowadziło dwa projekty badania odporności organizacji, które pozwoliło wysnuć podobne wnioski. W obu badaniach czynniki zdiagnozowanego wypalenia były takie same:

 • Niedojrzałe standardy zarządzania;
 • Nierównomierny podział pracy;
 • Za mała liczba pracowników w stosunku do liczby zadań;
 • Zwiększone przeciążenie zespołów (w jednej z badanych organizacji obłożenie zadaniami wzrosło o 200% w przeciągu 2 lat, a jednocześnie nie zostały zatrudnione nowe osoby).

W wyniku błędnych decyzji zarządczych, pracownicy byli nadmiernie obciążeni. W perspektywie czasu rozrosło się to do problemu przeciążenia, a to z kolei przerodziło się w wypalenie. Dodatkowe czynniki, które przyczyniły się do złej sytuacji, to: wadliwa komunikacja wewnętrzna czy brak wsparcia ze strony managerów.

W badaniu zidentyfikowaliśmy następującą skalę problemu:

 • 39% wszystkich pracowników było przeciążonych;
 • 4,7% wszystkich pracowników – zwłaszcza zajmujących kluczowe stanowiska – okazało się już wypalonych.

Udało się również zdiagnozować pierwotne przyczyny leżące u samych podstaw narastającego problemu:

 • Stosunkowo niska jakość umiejętności liderskich – na stanowiska managerskie rekrutowani byli wewnętrzni pracownicy, którzy nie mieli rozwiniętych kompetencji z zakresu zarządzania i de facto wykonywali pracę specjalisty, a nie managera;
 • Zła organizacja pracy zespołów;
 • Brak współpracy między działami w jednym procesie biznesowym;
 • Problemy z kulturą organizacyjną – panował rozdźwięk między wartościami deklarowanymi a rzeczywistymi, który raził pracowników;

Jak podkreśla Jacek Smura, managerowie są częstą przyczyną zjawiska przyspieszenia. Ale nie możemy zapominać, że i oni są tego częścią problemu i sami również doświadczają wypalenia.

Jak reagować?

Kluczem do sukcesu wydaje się profilaktyczne budowanie odporności – która co prawda nie sprawi, że zespoły i organizacje nie dotknie wypalenie, ale pozwoli reagować w kryzysowych sytuacjach i wyjść z nich obronną ręką.

To, co z pewnością może zrobić HR, to:

 • Reagować na najwcześniejsze symptomy;
 • Właściwie diagnozować problem;
 • Wspierać managerów, m.in. inwestując w rozwój ich kompetencji liderskich;
 • Komunikować problem zarządowi już na wczesnym etapie i rekomendować środki zaradcze zanim dojdzie do wypalenia.

Wczesne wyposażenie się w arsenał narzędzi, które mogą pomóc wyjść z kryzysu oraz zbudowanie strategicznej pozycji HR-u w organizacji to silna broń. Na wczesnym etapie obserwacji niepokojących symptomów, lub zanim do nich dojdzie w formie profilaktyki, warto się sięgnąć także po wsparcie z zakresu badania odporności organizacji. Więcej informacji: tutaj. Jeśli zainteresował Cię ten temat, czytaj również: Case study – jak poradzić sobie z wypaleniem organizacjiJak wymknąć się z pułapki przyspieszenia

Polecane artykuły: