facebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpinteresttwitter
Newsletter

Badanie odporności organizacji

Czy zdajesz sobie sprawę, że przyspieszone tempo działania, zmieniające się nieustannie priorytety mogą sygnalizować niską odporność organizacji?  Jak to wpływa na firmę? Destrukcyjnie. Sprawdź odporność swojej organizacji.

Badanie odporności organizacji

Niezwykle dynamiczne zmiany (pandemia, wychodzenie z pandemii, wojna wywołana przez Rosję) sprawiają, że coraz więcej firm i zespołów wpada w “pułapkę przyspieszenia”.  Zwiększone obciążenie pracą i presja ze strony managerów prowadzą do przeciążenia pracowników i całych zespołów. To z kolei powoduje wypalenie, które grozi odejściem pracowników (negatywna rotacja). Każde odejście oznacza jeszcze większe obciążenia pracą tych, którzy zostają w organizacji.

Alarmujące jest to, że problem ten zauważają głównie sami pracownicy, podczas gdy najczęściej Zarządy i HR managerowie nie są jego świadomi.

A jakie są konsekwencje tego zjawiska?

 • spadek produktywności,
 • spadek zaangażowania, demotywacja i wypalenie pracowników,
 • wyhamowane projekty, niska jakość i efektywność procesów,
 • absencja – ucieczka pracowników na przedłużające się zwolnienia lekarskie,
 • odejścia pracowników z organizacji, a w konsekwencji coraz większe koszty powtarzających się rekrutacji.

Jak możemy Cię wesprzeć?

 • sprawdzimy, czy Twoja firma i zespoły są zagrożone wypaleniem zawodowym,
 • w badaniu wskażemy przyczyny takiej sytuacji,
 • pomożemy zapobiec temu zjawisku, zatrzymać je lub wyprowadzić firmę z kryzysu wypalenia,
 • wdrożymy razem z Tobą działania naprawcze i przywrócimy witalność firmy.

Metodologia badania

KALIBRACJA NARZĘDZIA
zdefiniowanie grup badawczych, określenie zakresu badania, dostosowanie ankiety do indywidualnych potrzeb organizacji,
BADANIE
badanie ilościowe w formie e-ankiety (monitorowanie postępu wypełnień),
WYWIADY
wywiady jakościowe indywidualne lub focusowe,
RAPORT Z BADANIA
opracowanie raportu z badania, wraz z rekomendacjami dotyczącymi: standardów zarządzania, kompetencji liderskich, komunikacji i współpracy w zespole, kultury organizacji, decyzji personalnych, systemów i praktyk HR,
WSPARCIE
wspieranie organizacji we wdrożeniu zmian:
 • action learnig,
 • team coaching/coaching indywidualny,
 • warsztaty, szkolenia,
 • modelowanie kultury,
 • organizacyjnej usprawnianie
 • systemów i praktyk HR.

Skontaktuj się z nami!

Przejrzyj z nami swoje procesy HR.