facebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpinteresttwitter
Newsletter

Gdzie rekruterzy mogą szukać wiedzy o kompetencjach zwłaszcza w tak specjalistycznym sektorze jak telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo? 

Kompetencje, edukacja i rynek pracy w sektorze telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo – dziś i jutro
Wyższe Piętro HR

Branża rekrutacyjna, podobnie jak sektor telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo, jest bardzo dynamiczna. Trendy w sektorze HR zmieniają się szybko i są uzależnione od wielu czynników, takich jak bieżąca sytuacja gospodarcza, transformacja cyfrowa czy zmiany społeczne.  

Rynek rekrutacyjny podlega wielu zmianom i wpływom, zarówno krótko-, jak i długoterminowym. Jednym z najważniejszych czynników, który miał wpływ na funkcjonowanie dzisiejszego świata miała pandemia COVID-19. Pandemia wprowadziła szereg zmian, które skutecznie zmieniły dotychczasowy status quo – przede wszystkim w pracy zdalnej, ale również elastycznych modelach zatrudnienia i podejściach do rekrutacji. Przedsiębiorstwa musiały dostosować swoje strategie do nowej rzeczywistości, a firmy z branży HR zmierzyć się z nimi w pracy dla swoich klientów. W wyniku tych zmian nastąpił również wzrost zdalnej rekrutacji. Zdalne narzędzia rekrutacyjne, takie jak widekonferencje, testy online i platformy do zarządzania rekrutacją, stały się prawie powszechne. W wielu firmach i sektorach ten rodzaj rekrutacji jest stosowany na stałe. 

Kolejnym istotnym wyzwaniem dla branży HR jest globalna konkurencja o talenty. Możliwość pracy zdalnej sprawiła, że firmy z różnych regionów świata konkurują o te same talenty. Jest to zarówno szansa, jak i zagrożenie dla polskich firm rekrutacyjnych. Łączy się to również bezpośrednio z tym co organizacja zatrudniająca oferuje przyszłemu pracownikowi. Powoduje to prześciganie się w oferowaniu atrakcyjnych warunków zatrudnienia, rozwijania elastycznych modeli pracy i również inwestowania w employer branding.  

Przytoczone powyżej ogólne trendy, które mają wpływ na rynek rekrutacyjny w ostatnich latach, zdecydowanie czynią z tej branży jedną z bardziej wymagających. Przekładając powyższe trendy i ich wpływ na zmiany w innych sektorach okazuje się, że bycie rekruterem to niezwykle fascynująca praca, zwłaszcza, jeśli mówimy o dziedzinach, które są również tak samo trudne i złożone, co interesujące, a przede wszystkim borykają się z permanentnym zdobywaniem wiedzy i poszerzaniem kompetencji oraz deficytem kandydatów i pracowników. 

Rekruterzy, aby mieć dostęp do najbardziej aktualnych informacji i być partnerem i dla Klienta i dla kandydata, muszą czerpać wiedzę z najnowszych raportów branżowych, badań rynku pracy, a także aktualności związanymi z konkretną branżą, w której się specjalizują lub na poszukiwanie pracowników do niej dostali zlecenie. 

Jeszcze większym wyzwaniem dla rekruterów są branże, które zmieniają się jeszcze szybciej niż rynek. To branże, które muszą się stale rozwijać, aby dostarczać usługi dla innych sektorów. Tym większe stanowią wyzwanie dla branży HR, ponieważ specjalistów z tych unikalnych dziedzin trzeba szukać wytrwale i wytrawnie. Bez wątpienia taką branżą jest cyberbezpieczeństwo i telekomunikacja. 

Technologia 5G, Internet Rzeczy, przemysł cloud computingu czy zwiększona konkurencja między dostawcami usług telekomunikacyjnych, zwłaszcza w kontekście pakietów oferujących szerokopasmowy dostęp do internetu, telewizję i usługi telefoniczne to kilka podstawowych obszarów sektora telekomunikacyjnego. Firmy telekomunikacyjne cały czas rozwijają innowacyjne usługi, takie jak transmisje w jakości 4K, usługi strumieniowe, a także personalizowane pakiety usług. Cały czas potrzebni są również specjaliści z odpowiednimi kompetencjami. 

Sytuacja wygląda podobnie, jeśli chodzi o obszar cyberbezpieczeństwa. Przede wszystkim wzrasta świadomość zagrożeń cybernetycznych, zarówno wśród firm, jak i jednostek indywidualnych, co stale przyczynia się do wzrostu zapotrzebowania na usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa. dodatkowo następuje wzrost ataków na dane osobowe i wycieki danych, co również zdecydowanie przyspiesza inwestycje w narzędzia i strategie zabezpieczające prywatność. 

Rozwój nowych technologii z zakresu cyberbezpieczeństwa powoduje, że firmy zaczęły zwracać szczególną uwagę na zabezpieczenia i posiadanie wykwalifikowanej kadry. To wszystko powoduje zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa.  

Rynek pracy w dziedzinie telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa jest bardzo konkurencyjny. Zwłaszcza że to branże podlegające licznym regulacjom. Ponadto obie branże są dynamiczne i podlegają szybkim zmianom. Aby uzyskać najbardziej aktualne informacje dotyczące rozwoju oraz trendów, a tym samym potrzebnych kompetencji należy uważnie śledzić najnowsze raporty branżowe, informacje prasowe oraz brać udział w konferencjach i wydarzeniach branżowych. Warto też znaleźć wiarygodny podmiot, który zajmuje się konkretnym sektorem.  

Tu z pomocą przychodzi Sektorowa Rada ds. Telekomunikacji i Cyberbezpieczeństwa. Rada funkcjonuje od 2020 roku w ramach projektu, którego liderem jest Polskie Towarzystwo Informatyczne. Jednym z jej głównych zadań jest  określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w sektorze telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo oraz zlecanie badań, a na swoim koncie ma kilka rzetelnych raportów i analiz, które kompleksowo opisują rynek kompetencji w sektorze telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo. 

Działalność Rady to wymarzone źródło wiarygodnej informacji dla rekruterów, którzy mogą szukać wiedzy o kompetencjach w różnych źródłach, aby lepiej zrozumieć wymagania rynku pracy i efektywnie identyfikować odpowiednich kandydatów. Wydawane raporty branżowe i trendy rynkowe, strona internetowa z bardzo bogatym działem aktualności, gdzie pojawiają się informacje o wszystkim realizowanych przez Radę aktywnościach, o wydarzeniach, które organizuje lub współorganizuje, a także o tych spotkaniach branżowych, gdzie Sektorowa Rada ds. Telekomunikacji i Cyberbezpieczeństwa jest partnerem merytorycznym. Dzięki Radzie można dotrzeć do wszystkich interesariuszy sektora i nawiązać kontakty z profesjonalistami z danej branży, co może pomóc w zrozumieniu realnych potrzeb firm i oczekiwań wobec pracowników.  

Sprawdźmy zatem co ciekawego i przydatnego z punktu widzenia rekruterów możemy znaleźć w publikacjach przygotowanych przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. 

Jednym z najnowszych opracowań przygotowanych przez Radę jest publikacja „Kompetencje, edukacja i rynek pracy w sektorze telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo – dziś i jutro”. To publikacja podsumowująca dotychczasową działalność Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, która w ciągu ostatnich ponad trzech lat podejmowała liczne aktywności. Wśród nich są konferencje, webinaria, ale też przygotowanie ważnych wskazówek i rekomendacji dla biznesu i edukacji. W publikacji opisane są działania rady, m.in. prowadzi ona wiele badań i analiz, by potem przygotować ciekawe raporty. Dzięki temu możliwe jest poznanie potrzeb biznesu i zidentyfikowanie koniecznych kompetencji w sektorach informatycznym i telekomunikacyjnym. Jest to cenne źródło informacji dla rekrutera, ponieważ ta publikacja w sposób kompleksowy przedstawia liczne działania rady i ich realny wpływ na sektor. Zaproszeni do publikacji eksperci sektorowi przedstawili swoją perspektywę, co daje bardzo ciekawą i obiektywną analizę sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo.  

Rada ułatwia współpracę biznesu i edukacji, podejmuje działania włączające przedstawicieli sektora do współpracy, monitoruje zmiany na rynku pracy, co czyni z publikacji „Kompetencje, edukacja i rynek pracy w sektorze telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo – dziś i jutro” cenne źródło wiedzy dla specjalistów z branży HR.  

Warto podkreślić, że dzięki działalności Rady możliwe było dopasowanie programów nauczania do potrzebnych kompetencji czy zauważenie, że potrzebne są nowe kierunki studiów. Nie tylko zresztą nowe kierunki, ale przede wszystkim zmiana sposobu myślenia o kształceniu: pokazanie studentom, gdzie w praktyce mogą się przydać umiejętności, które zdobyli na uczelni„. – mówi Piotr Szymczak, dyrektor ds. marketingu i rozwoju, Wyższe Piętro HR. – „W branżach telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo pojawia się coraz więcej nie tylko nowych zagrożeń, ale również nowych regulacji prawnych, a co za tym idzie – coraz więcej nowych obowiązków. Kształcenie w tych dziedzinach zyskuje coraz większe znaczenie, a to oznacza również pojawienie się na rynku nowych specjalistów z nowych dziedzin. Musimy bardzo szybko biec, aby nadążać za tak dynamicznie zmieniającym się sektorem i móc być konkurencyjnym w branży rekrutacyjnej.” – dodaje Szymczak. 

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo ma dużo do zaoferowania. Upowszechnianie wiedzy o możliwościach rozwoju i podnoszenia poziomu kompetencji, umożliwienie wymiany doświadczeń przedstawicieli biznesu, edukacji i administracji publicznej oraz współpraca z rynkiem pracodawców i pracowników sektora przynosi korzyść dla wszystkich: przedsiębiorców, szeroko rozumianej edukacji, pracowników, ale i – w szerszym ujęciu – całej polskiej gospodarki.  

Jak podkreśla Beata Ostrowska, wiceprzewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo i członek zarządu Polskiego Towarzystwa Informatycznego:
 
„Rady sektorowe prowadzą wiele działań, których celem jest nawiązanie współpracy między edukacją i biznesem. Aby jednak wiedzieć, jakie są potrzeby biznesu, prowadzimy badania i analizy oraz przygotowujemy raporty z tych badań. Pokazują one, jakie są potrzeby kompetencyjne w sektorach: zarówno informatycznym, jak i telekomunikacyjnym. Badania wykorzystujemy do tego, by przygotować rekomendacje potrzeb kompetencyjnych dla sektora. Szkolenia z obszarów rekomendowanych przez rady sektorowe są realizowane przez operatorów. Ważnym elementem w działaniach Rady jest komunikacja. Wykorzystujemy do tego wiele kanałów informacyjnych, jak YouTube, Facebook czy Linkedin – po to, by komunikować i informować o działaniach Rady i zapraszać na wydarzenia realizowane przez Radę. Spektrum działania Rady jest bardzo szerokie. Identyfikacja potrzeb przedsiębiorców z sektora, ułatwianie współpracy edukacji i biznesu, integrowanie interesariuszy sektora, działania włączające przedstawicieli sektora do współpracy, organizowanie warsztatów, debat eksperckich, seminariów, webinariów, konferencji, prace eksperckich zespołów roboczych, udział w konsultacjach publicznych, włączanie się jako partner merytoryczny w wiele wydarzeń, informowanie interesariuszy sektora o działaniach rady i wydarzeniach związanych z sektorem, opiniowanie wniosków o włączenie kwalifikacji do ZSK, opiniowanie programów studiów, bieżące monitorowanie zmian na rynku pracy – co pozwala na przygotowanie rekomendacji potrzeb kompetencyjnych i szybką reakcję w sytuacji kryzysu np. w związku z pandemią COVID-19.” 

Warto również podkreślić, że Rada współpracuje  z różnymi sektorami i podmiotami, m.in.: z  Ministerstwem Edukacji i Nauki.  
„Współpraca z Ministerstwem w zakresie wypracowywania rekomendacji dotyczącej zmian w podstawach programowych szkół branżowych oraz tworzenia nowych kierunków kształcenia, prowadzenie działań upowszechniających wiedzę o możliwościach rozwoju i podnoszenia poziomu kompetencji, prowadzenie własnych badań identyfikujących potrzeby sektora, luki kompetencyjne. Jestem przekonana, że działania podejmowane przez Radę oraz opracowania, które przygotowuje przyczyniają się do poprawy ekosystemu zarówno w branży telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo, jak i tych branż, które z sektorem blisko współpracują. Tu mam na myśli biznes, edukację czy choćby branżę HR, która czerpie bardzo dużo wiedzy o rynku i kompetencjach specjalistów, a także  inspiracji z naszych działań. „- dodaje Beata Ostrowska.  

Kolejną publikacją przygotowaną przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo jest raport „Potrzeby kompetencyjne w kontekście skutków pandemii koronawirusa”, który został przygotowany wspólnie z Sektorową Radą ds. Kompetencji Informatyka (Radę prowadzoną również przez Polskie Towarzystwo Informatyczne).  

Efektem prac są zbiorcze wyniki z badania dotyczącego działań antycovidowych w sektorach: Informatyka oraz Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Pierwsza edycja badania została przeprowadzona w 2021 roku, druga edycja badania pochodzi z 2022 roku.  

Badanie „Potrzeby kompetencyjne w kontekście skutków pandemii koronawirusa” ma na celu identyfikację ważnych obecnie obszarów zadań w firmach z branży, określenie zmian kompetencyjnych spowodowanych pandemią oraz identyfikację potrzeb kompetencyjnych ujawnionych przez pandemię i jej prognozowane skutki. Celami badania są również: weryfikacja tego, jakich kompetencji potrzebują firmy, żeby funkcjonować w rzeczywistości określonej warunkami wywołanymi przez COVID-19, a także ocena współpracy pomiędzy firmami z branży a szkołami/uczelniami. Realizacja badania pozwoliła ponadto na pogłębienie tematyki inwestycji firmowych wynikających z okresu pandemii. 

Pracując w branży HR każdego dnia spotykam się z różnego rodzaju raportami i opracowaniami. Bardzo dobrze oceniam publikację „Potrzeby kompetencyjne w kontekście skutków pandemii koronawirusa” przygotowaną przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji Informatyka oraz Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Z raportu wynika, coś co dla każdego pracownika branży rekrutacyjnej jest kluczowe, mianowicie informacja, jakie kompetencje, które obecnie są najłatwiej dostępne, gdyż na rynku znajdują się pracownicy je posiadający oraz takie, na które zapotrzebowanie się będzie stale zwiększało. A taka rzetelna wiedza, bez wątpienia pozwala być o krok przed konkurencją i dostarczać.” – podkreśla Piotr Szymczak. 

Poruszając temat badań i raportów opisujących sektor bezwględnie należy wspomnieć o badaniu Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego w sektorze telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo.   

Obecnie na rynku jest raport z wynikami pierwszej edycji projektu pn. „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa”. Badania realizowane w ramach projektu mają na celu zwiększenie wiedzy na temat stanu i kierunków rozwoju kadr w branży i związanego z nimi zapotrzebowania na kompetencje, a także określenie wyzwań stojących przed branżą, mających swe źródło w zmianach społecznych, gospodarczych, technologicznych i prawnych. Raport obejmuje wyniki badań ilościowych prowadzonych wśród pracodawców sektorów: telekomunikacja oraz cyberbezpieczeństwo, a także pracowników zatrudnionych na kluczowych stanowiskach w firmach działających w branży. Zestawienie ze sobą potrzeb i oczekiwań pracodawców oraz kompetencji, jakimi dysponują pracownicy, pozwoliło określić obszary niedopasowań oraz sformułować rekomendacje zmian, adresatem których mogą być instytucje kształcenia, instytucje rynku pracy oraz sami pracodawcy. Wywiady oraz panele eksperckie, stanowiące uzupełnienie badań ankietowych, umożliwiły ponadto rozpoznanie trendów oddziałujących na branżę oraz zmian czekających ją w najbliższych latach, na które silnie wpłynęła pandemia COVID-19. Badanie realizowano od II do IV kwartału 2021 r., a więc w czasie, w którym zjawiska pandemii doświadczano już od ponad roku.  

Prezentowane wyniki są interesujące oraz użyteczne dla osób zarządzających firmami, obecnych oraz przyszłych pracowników branży telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, a także wszystkich osób zainteresowanych tematyką kompetencji w branży.  

Wyniki II edycji projektu Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II dla branży telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa zostaną zaprezentowane podczas spotkania 30 listopada 2023 roku. Premiera publikacji będzie odbędzie się podczas branżowego spotkania, w trakcie którego zostaną zaprezentowane wybrane wyniki badań zrealizowanych w ramach drugiej edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II dla branży telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa. Zaproszeni eksperci będą dyskutować m.in. o przyszłości sektora w kontekście obecnych wyzwań (także związanych z brakami kadrowymi czy szeroko rozumianą potrzebą zapewnienia poczucia bezpieczeństwa). Wydarzenie jest bezpłatne i odbędzie się w formule online. Więcej informacji na temat webinarium można przeczytać na stronie PARP. 

Rekruterzy powinni stale aktualizować swoją wiedzę i być elastyczni w dostosowywaniu swoich oczekiwań do zmieniających się trendów rynkowych i potrzeb przedsiębiorstw. Dostęp do różnorodnych źródeł informacji pomaga w efektywnym prowadzeniu procesów rekrutacyjnych i identyfikowaniu kandydatów najlepiej dopasowanych do wymagań rynku pracy.  

Sprawdziliśmy również, jak branża HR ocenia przydatność badań branżowych? oraz co szczególnie w codziennej pracy można wykorzystać i co przydaje się najbardziej. O komentarz poprosiliśmy ekspertki rynku rekrutacyjnego: Dominika Krysińska, Culture & People Development Expert w PSE Innowacje sp. z o.o. oraz Magdalena Szulc, founder & CEO w Green Minds. 

Mogę oczywiście wypowiedzieć się głównie za siebie. Oceniam bardzo różnie. Niektóre mają dużą wartość merytoryczną – szczególnie te zrealizowane na interesującej nas grupie badawczej (w zależności od kontekstu interesują mnie inni HR-owcy i/lub branżowe badania dotyczące pracowników w sektorze IT, nowych technologii, R&D) i przy okazji są podparte realnymi, aktualnymi wyzwaniami/problematyką tych osób.” – mówi Dominika Krysińska, Culture & People Development Expert w PSE Innowacje sp. z o.o. Szczególnie ważne są dla mnie grupa badawcza, tematyka, case study i wypowiedzi ekspertów, na podstawie których można potwierdzić też tezy z badania”. – dodaje Krysińska. Szczególnie cenię raporty badawcze, które robione są w konkretnym wąskim temacie i są świeże, tzn. badanie nie było robione rok temu i dopiero teraz jest wypuszczany na rynek jego wynik. IT, cyberbezieczeństwo czy R&D to bardzo dynamiczny rynek pracownika, więc w sposób zwinny potrzebujemy najnowszych informacji o nich, a także konkretnych rekomendowanych rozwiązań na wyniki danego badania. Cenię raporty, które nie tylko pokazują jak jest i jak może być, ale dają wskazówki eksperckie na rozwiązanie pewnych tematów.” – podkreśla Dominika Krysińska. 

W dzisiejszym szybko rozwijającym się świecie technologii, korzystanie z badań branżowych to podstawa. Odpowiednio dopasowane i dobrze przeprowadzone badania niosą ogromną wartość, ponieważ badania te mogą dostarczyć cennych informacji i wskazówek dotyczących najlepszych praktyk, trendów rynkowych i innych kwestii związanych z zarządzaniem zasobami ludzkim. Pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze oraz przekonać do planowanych inicjatyw tych, dla których szkiełko i oko znaczy więcej niż wiara i czucie. Badania branżowe stanowią cenne źródło wiedzy, ale muszą być mądre i staranne włączone w proces zarządzania zasobami ludzkimi a przydatność badań jest oceniana w kontekście konkretnych celów i potrzeb danej firmy.” komentuje Magdalena Szulc, founder & CEO w Green Minds. 

Tak jak wspominałam wcześniej badania branżowe stanowią cenne źródło informacji i wiedzy, które mogą pomóc w podejmowaniu lepiej uzasadnionych decyzji oraz w doskonaleniu praktyk zarządzania zasobami ludzkimi. Dla mnie najważniejsze w kontekście badaniach branżowych jest: 

a) Aktualność: Branża HR jest dynamiczna i podlega ciągłym zmianom. Dlatego badania powinny być aktualne i odzwierciedlać obecne trendy, technologie i przepisy prawne. 

b) Jakość metodologii badawczej. 

c) Zastosowanie praktyczne: Czyli praktyczne wskazówki i rozwiązania, które mogą być wdrożone w organizacjach. 

d) Dostępność źródeł: Dla HR istotne jest, aby wiedzieć, skąd pochodzą badania i kto jest autorem. 

e) Podejście badawcze do problemów wewnętrznych: HR może również korzystać z badań branżowych jako inspiracji do rozwiązywania konkretnych problemów i wyzwań wewnętrznych organizacji. Można dostosować wnioski z badań do konkretnego kontekstu organizacji. 

Korzystam z wielu różnych badań branżowych, aby lepiej zrozumieć specyficzne wyzwania i trendy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w sektorze technologicznym. Istotne jest śledzenie tych badań i dostosowywanie swoich strategii i praktyk do zmieniającego się otoczenia rynkowego. Pozwala to na lepsze pozyskiwanie i zarządzanie talentami w dynamicznym środowisku technologicznym.„- dodaje Magdalena Szulc. 

Specjaliści HR korzystają z raportów trendów i analiz, aby uzyskać wgląd w bieżącą sytuację danego sektora. Profesjonaliści doceniają opracowania aktualne i dotyczącego sytuacji branży.  

Linki do raportów:  

https://srtcb.radasektorowa.pl/images/raporty/Kompetencje_edukacja_i_rynek_pracy_w_sektorze_telekomunikacja.pdf

https://srtcb.radasektorowa.pl/images/badania_analizy/pandemiczny_rynek_pracy/raport_zbiorczy.pdf

https://srtcb.radasektorowa.pl/publikacje-raporty/raporty/454-raport-potrzeby-kompetencyjne-w-kontekscie-skutkow-pandemii-koronawirusa-edycja-ii

https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Branowy-Bilans-Kapitau-Ludzkiego—Telekomunikacja-i-cyberbezpieczestwo_.pdf

O Radzie 

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo działa od roku 2020 roku. Przez ten czas aktywnie pracowała na wielu płaszczyznach, między innymi, aby dostosować edukację do potrzeb sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo, a także podejmowała liczne aktywności na rzecz szerzenia współpracy na linii edukacja-biznes. Przewodniczącym Rady jest Wiesław Paluszyński, prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, wiceprzewodniczącą Rady jest Pani Beata Ostrowska, członek zarządu PTI.  

Sektorowe Rady ds. kompetencji, w tym Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, powstały w odpowiedzi na konkretne problemy na rynku pracy, które wynikały z rosnącego niedoboru pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Członkowie Rady działają w niej dobrowolnie i na podstawie woli współpracy. Każdy z członków uczestniczy w Radzie  na równych prawach. 

Głównymi zadaniami Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo są między innymi: 
1. rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w sektorze, 
2. współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców, 
3. określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w sektorze oraz zlecanie ww. badań, 
4. identyfikacja potrzeb tworzenia i modyfikacji sektorowej ramy kwalifikacji oraz kwalifikacji, 
5. przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, 
6. przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w sektorze, 
7. obsługę procesu realizacji działania 2.21 typ 4 POWER (Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji), w szczególności opracowanie oraz aktualizację rekomendacji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w danym sektorze. Ponadto, przedstawiciele sektorowej rady ds. kompetencji będą brali udział w komitecie branżowym.  

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo pełni istotną rolę w sektorze. Jako partner merytoryczny ważnych wydarzeń i konferencji branżowych aktywnie angażuje się w dzielenie się wiedzą oraz propagowanie dobrych praktyk, choćby na linii współpracy biznes-edukacja. Realizuje w ten sposób swoje zadania, a tym samym skutecznie wspiera rozwój sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo.  

Więcej informacji o działalności Rady: https://srtcb.radasektorowa.pl/   

Publikacja dotyczy projektu realizowanego przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. 

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo prowadzona jest przez partnerstwo Polskie Towarzystwo Informatyczne i Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. 

  

Partnerzy projektu: 

  

Polecane artykuły: