Specjalista ds. podatkowo księgowych

Miejsce: Sochaczew
Firma: Boryszew S.A.
Forma zatrudnienia: B2B
Termin zatrudnienia:

Nasz klient, firma Boryszew, jest ekspertem w swojej dziedzinie – specjalizuje się w produkcji wysoko przetworzonych elementów wyposażenia aut, przetwórstwie metali i stali oraz chemii przemysłowej. Działa międzynarodowo – posiada 36 zakładów produkcyjnych i 6 centrów B+R zlokalizowanych w Europie, Azji oraz obu Amerykach.

Sukcesem firmy jest pasja i zaangażowanie niemal 10000 pracowników na 4 kontynentach oraz nieustanna inwestycja w nowe technologie, badania i rozwój.

Zakres obowiązków:

 • Monitorowanie i analiza przychodów oraz kosztów działalności Spółki w celu ustalenia zobowiązań podatkowych
 • Monitorowanie i analiza przychodów i kosztów finansowych, pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, zysków i strat, pozwalających na ustalenie zobowiązań podatkowych oraz otrzymanej i wykorzystanej pomocy publicznej
 • Sporządzanie deklaracji z tytułu podatków i opłat, między innymi: podatku dochodowego, VAT, akcyzowego itp.
 • Ustalenie rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 • Ewidencja oraz monitorowanie tworzenia i wykorzystywania ZFRON zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Przygotowywanie danych do wniosków, ewidencja i analiza rozrachunków z zakładami ubezpieczeniowymi z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych
 • Tworzenie ZFŚS, analiza operacji oraz uzgodnienie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym ze stanem funduszu socjalnego
 • Rozliczanie dofinansowania z PFRON
 • Przyjmowanie i rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
 • Sporządzanie zestawień uzupełniająco – wyjaśniających do sprawozdań finansowych
 • Obsługa kontroli instytucji publicznych

 

Profil:

Kandydat na to stanowisko powinien posiadać bogate doświadczenie zawodowe w obszarze podatków, wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, zdolność rozwiązywania problemów. Ważne aby kandydat miał ukończone studia wyższe na kierunku prawa lub ekonomii.

 

W ramach współpracy firma proponuje:

Nieustanny rozwój w ramach grupy, możliwość brania udziału w przełomowych projektach umożliwiających zdobywanie nowej wiedzy i kompetencji. Szkolenia adaptacyjne, produktowe i sprzedażowe oraz pakiet medyczny.

 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, daj nam znać:
+48 518-295-307

nina.nalazek@wyzszepietrohr.pl

Aplikuj teraz

Aplikacja wyłączona