Dziekan

Miejsce: Gdańsk
Firma: Wyższa Szkoła Bankowa
Forma zatrudnienia: Umowa o pracę
Termin zatrudnienia: Wrzesień 2021

Nasz klient – Wyższa Szkoła Bankowa to największa grupa prywatnych uczelni wyższych w Polsce. Od wielu lat kształci w taki sposób, oby pokazać, że możliwe jest łączenie nauki z pracą i życiem prywatnym.

Wspierają rozwój swoich pracowników, oferując różnorodne szkolenia i pracę przy ambitnych projektach. W ramach współpracy, rozpoczynamy rekrutację na stanowisko Dziekanów w 5 wydziałach:

Prawa i Administracji, Społeczno-Humanistyczny, Biznesu, Informatyki i Nowych Technologii, Zdrowia.

Opis stanowiska:

  • Kształtowanie Wydziału jako jednostki dydaktycznej oraz budowanie pozycji Wydziału na rynku Trójmiasta,
  • Kierowanie wydziałem jako jednostką dydaktyczną,
  • Zarządzanie jakością kształcenia, procesami dydaktycznymi, kadrą dydaktyczną oraz kosztami nauczania,
  • Wdrażanie standardów Grupy WSB

Profil:

Szukamy osoby, która posiada tytuł doktora oraz doświadczenie dydaktyczne, zna procesy funkcjonujące na uczelni i prawo o szkolnictwie wyższym. Od kandydatów oczekujemy również doskonałej umiejętności zarządzania ludźmi i projektami, wszechstronności i wielozadaniowości z uwagi na uczestniczenie w różnych projektach Uczelni. Zależy nam na osobach, które profesjonalnie i życzliwie budują relację i rozwiązują konflikty.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, daj nam znać:

+48 501-078-699

karina.sudomir@wyzszepietrohr.pl

Aplikuj teraz

Aplikacja wyłączona