facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter
Newsletter

WSPARCIE HR

DOM DORADCZY HR

Dziś jakość zarządzania ludźmi, kultura organizacyjna oraz wartości firmy warunkują jej sukces biznesowy. Pomagamy działom HR w transformacji ich roli w firmach. Tak aby oprócz zarządzania zasobami ludzkimi skutecznie podejmowały nowe funkcje w obszarze people & culture management. 

Tworzymy z zarządami oraz menedżerami HR nowoczesne praktyki i narzędzia zarządzania potencjałem ludzkim, które wzmacniają rolę HR-u jako strategicznego partnera dla biznesu. 

Rozwiązujemy konkretne problemy. Poprzez tworzenie i usprawnianie procesów, narzędzi i praktyk dotyczących zarządzania potencjałem ludzi w organizacjach wspieramy realizację ich strategii biznesowych.

HR STRATEGICZNY
WDRAŻANIE ZMIAN
HELPDESK HR
MENTORING BIZNESOWY

HR STRATEGICZNY

 • Wspieramy działy HR w podejmowaniu nowych ról i zadań związanych z obszarem people & culture managment. 
 • Przekładamy strategię biznesową firmy na strategię HR. 
 • Prowadzimy coaching organizacji i mentoring ekspercki. 
 • Pomagamy w pozytywnej zmianie kultury organizacyjnej i wdrażaniu wartości.

WSPIERAMY ORGANIZACJE WE WDRAŻANIU ZMIAN

 • Wspieramy organizacje w planowaniu komunikacji i wdrażaniu kampanii informacyjnych w procesie wdrażania zmian. 
 • Usprawniamy procesy, komunikację, praktyki dotyczące zarządzania zmianami: zatrudnienia, standardów zarządzania, kultury organizacyjnej i wartości. 
 • Optymalizujemy model zarządzania potencjałem ludzkim w firmie, obniżamy koszty zatrudnienia (job leasing). 
 • Wspólnie z naszymi Partnerami wspieramy organizacje doświadczeniem wieloletnich praktyków: ekspertów w obszarze zarządzania zmianami oraz HR.

HELPDESK HR

 • Pomagamy działom HR w komunikacji z zarządami i kadrą zarządzającą. 
 • Rozwiązujemy konkretne problemy. 
 • Konsultujemy, doradzamy – jesteśmy dostępni w sytuacjach problemowych!

MENTORING BIZNESOWY

 • Wspieramy indywidualnie menedżerów oraz zespoły zarządzające różnych szczebli swoim doświadczeniem menedżerskim, liderskim i biznesowym, 
 • Pomagamy udźwignąć wyzwania i rozwiązywać problemy w zarządzaniu korzystając z doświadczenia zespołu mentorów i licencjonowanych coachów biznesowych, którzy przez ostatnie 20 lat współpracowali z 300 firmami w Polsce, Wielkiej Brytanii, Ukrainie i Rosji, 
 • Dzielimy się wiedzą i inspiracjami koniecznymi do budowania wizji rozwoju, strategii oraz zarządzania projektami strategicznymi.