facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter
Newsletter

REKRUTACJA

SKUTECZNIE REKRUTUJEMY
Z DBAŁOŚCIĄ O EMPLOYER BRANDING

W ramach działań rekrutacyjnych specjalizujemy się w czterech obszarach:

MARKETING
HR
OBSŁUGA KLIENTA
SPRZEDAŻ

Dbamy o dwie strony procesu rekrutacji. Wykorzystujemy autorski, niezwykle skuteczny system poszukiwania i dopasowania właściwych kandydatów, kompetencje badamy AC oraz dopasowanym testem psychometrycznym. Wszystko to z należytą dbałością o employer branding naszych klientów.

NASZYM KLIENTOM GWARANTUJEMY:

 • Przygotowanie do procesu rekrutacji – wspólnie opracowujemy opis stanowiska oraz proces rekrutacji. 
 • Indywidualne podejście – dostosowujemy źródła pozyskiwania kandydatów, metody rekrutacyjne oraz etapy procesu do potrzeb organizacji, z którą współpracujemy. 
 • Employer Branding – dbamy o wizerunek naszych klientów w social mediach. Przygotowujemy projekty komunikacji adekwatne dla różnych kanałów. 
 • Mierzalność działań rekrutacyjnych – prowadzone przez nas procesy poddajemy analizie określonych KPI, takich jak: efektywność kanałów rekrutacji czy poziom zadowolenia kandydatów oraz klientów z przeprowadzonego procesu. 
 • Preonboarding – towarzyszymy naszym kandydatom na każdym etapie rekrutacji oraz po zakończeniu procesu, w oparciu o partnerstwo i zbudowaną relację. 
 • Success fee – opłatę za zrealizowany proces pobieramy w momencie wyboru kandydata i obustronnej chęci nawiązania współpracy (I część) oraz po podpisaniu umowy (II część). 
 • Gwarancja – na nasze usługi zapewniamy gwarancję, w sytuacji przerwania zatrudnienia z przyczyn nie dotyczycących klienta. 
 • Obsługa prawna – wspieramy naszych klientów w doborze najlepszej metody i warunków zatrudnienia kandydata. 
 • Negocjujemy wynagrodzenie/stawki 
BRIEFING ZESPOŁU
analiza potencjału projektu, decyzja WPHR o podjęciu projektu
PODPISANIE UMOWY
ustalamy zasady współpracy, doprecyzowujemy opis stanowiska, przygotowujemy profil idealnego kandydata
OPRACOWANIE STRATEGII REKRUTACYJNEJ
przygotowanie ramowego planu procesu rekrutacji, dobór metod i narzędzi
DZIAŁANIA REKRUTACYJNE
realizacja wypracowanego planu, rozmowy z kandydatami, weryfikacja kompetencji
REKOMENDACJA KANDYDATÓW
rozmowy z udziałem klienta
WYBÓR KANDYDATA
wsparcie w negocjacjach, podpisanie umowy
PODSUMOWANIE PROJEKTU
przygotowanie raportu, komunikacja z kandydatami

METODY SELEKCJI:

 • Phone screening – wstępna rozmowa telefoniczna w trakcie której rozmawiamy o doświadczeniu i wzajemnych oczekiwaniach. 
 • Wywiady kompetencyjne i behawioralne – rozmowa on-line lub F2F podczas której skupiamy się na kompetencjach i wiedzy niezbędnej na danym stanowisku. 
  Rozmowa bardzo często jest prowadzona w modelu wywiadu behawioralnego metodą STAR. 
 • Testy merytoryczne/językowe/psychometryczne – dostosowujemy testy zależnie od prowadzonego projektu, biorąc pod uwagę preferencje i wymagania Klientów. Korzystamy z testów własnych oraz zewnętrznych. 
 • Case study 
 • Rekomendacje – na prośbę klientów sprawdzamy kontakty referencyjne. 
 • AC – pod okiem doświadczonych asesorów realizujemy projekty pozwalające na zintegrowaną ocenę kompetencji kandydatów.

METODY POZYSKIWANIA KANDYDATÓW: