facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter
Newsletter

BADANIA
I OPTYMALIZACJA PROCESÓW HR

Wierzymy, że podejmowane działania z zakresu polityki HR powinny być nakierowane na wspieranie realizacji celów biznesowych oraz stałe podnoszenie efektywności pracowników i procesów.

Zbadamy dla Ciebie obecną sytuację w obszarze rekrutacji w Twoim środowisku pracy oraz siłę Twojej organizacji w konkurowaniu na rynku pracy. Zarekomendujemy działania, które pozwolą Ci osiągnąć skuteczność.

1.

OPTYMALIZACJA PROCESÓW REKRUTACYJNYCH WRAZ Z REKOMENDACJAMI USPRAWNIEŃ

Optymalizacja procesu rekrutacji udzieli odpowiedzi na pytania jak skuteczniej rekrutować właściwych kandydatów i angażować w proces aktualnych pracowników, a także lepiej się komunikować z jednymi i z drugimi. Zbadamy funkcje Twojego procesu rekrutacji oraz praktyki, nawyki organizacyjne i przekonania demonstrowane przez ludzi zaangażowanych w ten proces. 

Badanie obejmuje: analizę funkcjonalną procesu / procedur, analizę efektywności praktyk dotyczących budowania strategii rekrutacyjnych i marketingu rekrutacyjnego, analizę kluczowych elementów Employer Brandingu wpływających na skuteczność rekrutacji, charakterystykę sektorową rynku pracy, badanie opinii użytkowników procesu (menedżerowie, zespoły rekrutacyjne w działach HR) jak też osób nowo zrekrutowanych.

Wypracujemy rekomendacje, które pozwolą wyeliminować wąskie gardła, skrócić i zwiększyć efektywność procesu rekrutacji. Doradzimy jak poprzez skuteczność rekrutacji wspierać realizację strategii biznesowych w firmach.

2.

OPTYMALIZACJA FUNKCJI PERSONALNYCH

Optymalizacja funkcji personalnej to ocena efektywności procesów HRM oraz pracy działu HR w kontekście dostarczania organizacji pożądanych efektów. Sprawdzimy, jak można usprawnić działanie funkcji HR w organizacji, tak żeby zespół HR był partnerem biznesowym dla menedżerów oraz zarządów firm. W projekcie badamy na ile procesy, systemy, funkcje i praktyki HR spełniają oczekiwania firmy pod kątem efektywnego zarządzania potencjałem ludzkim organizacji. Wypracowujemy też rekomendacje jak usprawniać procesy HR, aby były adekwatne do strategii biznesowych organizacji i wspierały ich realizację. 

W ramach optymalizacji: 

 • damy HR-owcom dane i narzędzia do budowania strategicznej roli HR w organizacji, 
 • przeanalizujemy funkcje, narzędzia i praktyki HR obsługujące cały proces funkcjonowania pracownika w firmie od rekrutacji po odejście z pracy, 
 • zweryfikujemy efektywności stosowanych narzędzi tj. systemy rekrutacji, wynagrodzeń, szkoleń, motywowania, ocen pracowniczych, sukcesji, zarządzania talentami, 
 • wspólnie z zespołem HE przeprowadzimy analizę jakościową i ilościową zasobów ludzkich pod kątem wspierania realizacji strategii biznesowej firmy, 
 • będziemy wspierać zespół HR we wdrażaniu rekomendacji z optymalizacji i usprawnień.

3.

BADANIA SATYSFAKCJI I ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW

Zmotywowany i zaangażowany zespół pracowników jest kluczowym warunkiem realizacji każdej strategii biznesowej i operacyjnej efektywności. To ludzie z ich kompetencjami, talentami, doświadczeniem, kreatywnością, otwartością na zmiany, lojalnością i szybkością ucznia się budują przewagę konkurencyjną firmy. To, czy pracownicy zaangażują swój potencjał w realizację stawianych w organizacji celów, zależy od ich motywacji i jakości motywowania. 

HR może skutecznie wspierać bezpośrednich przełożonych w utrzymaniu zaangażowania pracowników poprzez swoje narzędzia i systemy oraz podnoszenie jakości przywództwa w organizacji. 

Pomagamy zespołom HR zrealizować tę rolę w organizacji poprzez projektowane i wdrażanie badań opinii, zaangażowania i satysfakcji pracowników. 

Badamy: 

 • Opinie pracowników, 
 • Satysfakcję z pracy, 
 • Zaangażowanie pracowników, 
 • Jakość relacji i ich wpływ na zaangażowanie pracowników (w tym jakość współpracy z przełożonym oraz w zespole i komunikację w firmie), 
 • Symptomy wypalenia: zespołów i organizacji, 
 • Wpływ motywatorów materialnych i poza-materialnych, 
 • Kompetencje (w tym możliwość rozwijania kompetencji przez pracowników oraz panujące warunki pracy) 
 • Postawy oraz przekonania pracowników, 
 • Wpływ Employee Experience na Candidate Experience i wizerunek firmy na rynku pracy, 
 • Jakość komunikacji i współpracy w zespołach wielopokoleniowych i wielokulturowych. Wspieramy zespoły HR w komunikowaniu wyników oraz rekomendacji z badania do zarządów oraz kadry menedżerskiej. 

Doradzamy jak wdrażać niezbędne zmiany i usprawnienia do praktyk wpływających na zaangażowanie pracowników.